Marcin Filipecki, prof. dr hab.

 

[English version]


Kontakt

Marcin Filipecki

Katedra Genetyki Hodowli i Biotechnologii Roślin

Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

ul. Nowoursynowska 159

Budynek 37 pokój 2/69

02-776 Warszawa

Tel: +48 22 5932171

Fax: +48 22 5932152

e-mail: mymail


Studiowałem ogrodnictwo na SGGW. Pracę magisterską wykonałem w Katedrze Genetyki Hodowli i Biotechnologii Roślin. Obroniłem ją w 1990 roku. W tej samej katedrze, w pracowni Profesora Stefana Malepszego, wykonałem pracę doktorską, którą obroniłem w 1994 roku. Tematem jej była: „Molekularna analiza genów typu MADS-box ulegających ekspresji w kalusie embriogenicznym ogórka (Cucumis sativus L.)”. Od 1997 roku pracuję jako adiunkt w Katedrze Genetyki Hodowli i Biotechnologii Roślin na Wydziale Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu, SGGW. W latach 1991 - 1992 odbyłem staż w pracowni dra H. Sommera w Instytucie Maxa Plancka w Kolonii (Niemcy), a w 1998 w pracowni Profesora A. Gierla w Technische Universitaet Muenchen (Monachium, Niemcy).


Zainteresowania naukowe

·       genetyka rozwoju roślin,

·       somatyczna embriogeneza u ogórka,

·       aktywność białek roślinnej ściany komórkowej,

·       wyciszanie genów u roślin,

·       metabolomika,

·       molekularne aspekty interakcji roślin z pasożytniczymi nicieniami,

·       bioinformatyka.


Działalność dydaktyczna


Publikacje

·       Barczak-Brzyżek A, Brzyżek G, Koter M, Gawroński P, Filipecki M: Exposure to high intensity light systemically induces micro-transcriptomic changes in arabidopsis thaliana roots, w: International Journal of Molecular Sciences, vol. 20, 2019, DOI:10.3390/ijms20205131

·       Kiełkiewicz M, Barczak-Brzyżek A, Karpińska B, Filipecki M (2019) Unravelling the Complexity of Plant Defense Induced by a Simultaneous and Sequential Mite and Aphid Infestation. Int J Mol Sci 20(4). pii: E806. doi: 10.3390/ijms20040806

·       Baranowski Ł, Różańska E, Sańko-Sawczenko I, Matuszkiewicz M, Znojek E, Filipecki M, Grundler FMW, Sobczak M. (2019) Arabidopsis tonoplast intrinsic protein and vacuolar H(+)-adenosinetriphosphatase reflect vacuole dynamics during development of syncytia induced by the beet cyst nematode Heterodera schachtii. Protoplasma 419-429. doi: 10.1007/s00709-018-1303-4

·       Matuszkiewicz M, Koter MD, Filipecki M (2019) Limited ventilation causes stress and changes in Arabidopsis morphological, physiological and molecular phenotype during in vitro growth PLANT PHYSIOLOGY AND BIOCHEMISTRY   Volume: 135  Pages: 554-562

·       Malinowski R, Fry SC, Zuzga S, Wiśniewska A, Godlewski M, Noyszewski A, Barczak‑Brzyżek A, Malepszy S, Filipecki M (2018) Developmental expression of the cucumber Cs-XTH1 and Cs-XTH3 genes, encoding xyloglucan endotransglucosylase/hydrolases, can be influenced by mechanical stimuli ACTA PHYSIOLOGIAE PLANTARUM   Volume: 40   Issue: 7

·       Matuszkiewicz M, Sobczak M, Cabrera J, Escobar C, Karpiński S, Filipecki M (2018) The Role of Programmed Cell Death Regulator LSD1 in Nematode-Induced Syncytium Formation. Frontiers in Plant Science 9:314, DOI=10.3389/fpls.2018.00314

·       Marek D. Koter, Magdalena Święcicka, Mateusz Matuszkiewicz, Andrzej Pacak, Natalia Derebecka, Marcin Filipecki (2018) The miRNAome dynamics during developmental and metabolic reprogramming of tomato root infected with potato cyst nematode. Plant Sci 268: 18-29 https://doi.org/10.1016/j.plantsci.2017.12.003.

·       Anna Barczak-Brzyżek, Małgorzata Kiełkiewicz, Karol Kot, Magdalena Górecka, Barbara Karpińska, Marcin Filipecki (2017) Abscisic Acid Insensitive 4 transcription factor is an important player in Arabidopsis thaliana response to the two-spotted spider mite (Tetranychus urticae Koch) feeding. Exp Appl Acarol 2017 Dec;73(3-4):317-326. doi: 10.1007/s10493-017-0203-1.

·       Barczak-Brzyżek A.K., Kiełkiewicz M., Gawroński P., Kot K., Filipecki M., Karpińska B. (2017) Cross-talk between high light stress and plant defence to the two-spotted spider mite inArabidopsis thaliana. Exp Appl Acarol 2017 Oct;73(2):177-189. doi: 10.1007/s10493-017-0187-x.

·       Święcicka M, Skowron W, Cieszyński P, Dąbrowska-Bronk J, Matuszkiewicz M, Filipecki M, Koter MD (2017) The suppression of tomato defence response genes upon potato cyst nematode infection indicates a key regulatory role of miRNAs. Plant Physiol Biochem 113:51-55

·       Dąbrowska-Bronk J, Czarny M, Wiśniewska A, Fudali S, Baranowski Ł, Sobczak M, Święcicka M, Matuszkiewicz M, Brzyżek G, Wroblewski T, Dobosz R, Bartoszewski G, Filipecki M. (2015) Suppression of NGB and NAB/ERabp1 in tomato modifies root responses to potato cyst nematode infestation. Mol Plant Pathol.16(4):334-48.

·       KL Bokszczanin, AA Przybyla, N Krezdorn, P Winter and M Filipecki (2015) Investigation of Mal d 1 allelic variants and phylogenetic diversity in contemporary and historical Polish apple cultivars. Journal of Agricultural Science; Vol. 7, No. 11; 115-131.

·       Wiśniewska A, Pietraszewska-Bogiel A,  Zuzga S, Tagashira N, Łotocka B, Malepszy S, Filipecki M (2013) Molecular analysis of SCARECROW (CsSCR) gene expressed during somatic embryo development and in root of cucumber (Cucumis sativus L.). Acta Physiol Plantarum 35(5): 1483-1495.

·       Wiśniewska A, Dąbrowska-Bronk J, Szafrański K, Fudali S, Swięcicka M, Czarny M, Wilkowska A, Morgiewicz K, Matusiak J, Sobczak M, Filipecki M (2013). Analysis of tomato gene promoters activated in syncytia induced in tomato and potato hairy roots by Globodera rostochiensis. Transgenic Research 22(3): 557-569.

·       Malepszy S., Przybecki Z., Kowalczuk C., Filipecki M. 2012. Sekwencjonowanie genomów staje się nowym składnikiem postępu w hodowli roślin. [Genome sequencing becomes an important tool in plant breeding.] Kosmos 61: 467-475.

·       Wiśniewska A, Grabowska A, Pietraszewska-Bogiel A, Tagashira N, Zuzga S, Woycicki R, Przybecki Z, Malepszy S, Filipecki M (2012) Idntification of genes up-regulated during somatic embryogenesis of cucumber. Plant Phys. Biochem. 50:54-64.

·       Święcicka M., Dąbrowska J., Filipecki M (2011) Rozgrywka molekularna pasożytniczych nicieni cystowych z komórkami korzeni roślin. Post. Biol. Kom. 38(2): 267-281.

·       Dąbrowska J, Filipecki M (2010) Perspektywy wykorzystania metod biotechnologicznych w walce z pasożytniczymi nicieniami glebowymi. Biotechnologia 3(90): 173-190

·       Swiecicka M, Filipecki M, Lont D, van Vliet J, Qin L, Goverse A, Bakker J, Helder J (2009) Dynamics in the tomato root transcriptome upon infection with the potato cyst nematode Globodera rostochiensis. Mol. Plant Path. 10(4):487-500.

·       Grabowska A, Wisniewska A, Tagashira N, Malepszy S, Filipecki M. (2009) Characterization of CsSEF1 gene encoding putative CCCH-type zinc finger protein expressed during cucumber somatic embryogenesis. J. Plant Physiol. 166(3): 310-23.

·       Filipecki M, Malepszy S (2006) Unintended consequences of plant transformation: a molecular insight. J. Appl. Genet. 47: 277 - 286

·       Filipecki M, Yin Z, Wiśniewska A, Śmiech M, Malinowski R, Malepszy S (2006) Tissue-culture-responsive and autotetraploidy-responsive changes in metabolic profiles of cucumber. J. Appl. Genet. 47: 17-21.

·       Przybecki Z, Siedlecka E, Filipecki M, Urbanczyk-Wochniak E (2006) In Situ Reverse Transcription-Polymerase Chain Reaction on Plant Tissues.In Pellestor F(ed.) PRINS and In Situ PCR Protocols. Methods in Molecular Biology, Humana Press Inc. Totowa NJ. 334: 181-198.

·       Tagashira N, Plader W, Filipecki M, Yin Z, Wiśniewska A, Gaj P, Szwacka M, Fiehn O, Hoshi Y, Kondo K, Malepszy S (2005) The metabolic profiles of transgenic cucumber lines vary with different chromosomal locations of the transgene. Cell. Mol. Biol. Lett. 10: 697 – 710.

·       Filipecki M, Wiśniewska A, Yin Z, Malepszy S (2005) The heritable changes in metabolic profiles of plants regenerated in different types of in vitro culture. Plant Cell, Tissue and Organ Culture 82: 349–356.

·       Malinowski R, Filipecki M, Tagashira N, Wisniewska A, Gaj P, Plader W, Malepszy S (2004) Xyloglucan endotransglucosylase/hydrolase genes in cucumber (Cucumis sativus) - differential expression during somatic embryogenesis. Physiol. Plant. 120: 678-685.

·       Grabowska A & Filipecki M (2004) Infiltration with Agrobacterium – the metod for stable transformation avoiding tissue culture. Acta Phys. Plant. 26: 451-458.

·       Linkiewicz A, Filipecki M, Tomczak A, Grabowska A, Malepszy S (2004) Cloning of Sequences differentially transcribed during induction of somatic embryogenesis in cucumber (Cucumis sativus L.). Cell. Mol. Biol. Lett. 9: 795-804.

·       Przybecki Z, Kowalczyk ME, Witkowicz J, Filipecki M, Siedlecka E (2004). Polymorphom of sexuallydifferent cucumber (Cucumis dativus L.) NIL lines. Cell. Mol. Biol. Lett. 9: 919-933.

·       Wiśniewska A & Filipecki M (2003) Wyciszanie genów jako strategia badania ich funkcji w roślinach. Post. Biol. Kom. 30(2):339-358.

·       Malinowski R & Filipecki M (2002) The role of cell wall in plant embryogenesis. Cell Mol Biol Lett. 7(4):1137-51.

·       Urbanczyk-Wochniak E, Filipecki M, Przybecki Z (2002) A useful protocol for in situ RT-PCR on plant tissues. Cell Mol Biol Lett. 7(1):7-18.

·       Grabowska A, Filipecki M, Linkiewicz A (2001) Genetyczna regulacja embriogenezy u roślin. Post. Biol. Kom. 28(4): 509-527.

·       Linkiewicz A i Filipecki M (2001) Od zróżnicowanej ekspresji genu do klonu cDNA - przegląd metod identyfikacji genów o zmiennym poziomie transkrypcji. Postepy Biochem. 47(3):253-62

·       Orzechowski A, Grzelkowska K, Zimowska W, Skierski J, Ploszaj T, Bachanek K, Motyl T, Karlik W, Filipecki M (2000) Induction of apoptosis and NF-kappaB by quercetin in growing murine L1210 lymhocytic leukaemic cells potentiated by TNF-alpha. Reprod Nutr Dev 40(5): 441-65

·       Filipecki M (2000) Rodzicielskie piętnowanie u roślin. Biul. Inf. PTG 6: 15-17.

·       Filipecki MK, Sommer H, Malepszy S (1997) The MADS-box gene CUS1 is expressed during cucumber somatic embryogenesis. Plant Sci. 125: 63-74.

·       Zimowska W, Motyl T, Skierski J, Balasińska B, Płoszaj T, Orzechowski A, Filipecki M (1997) Apoptosis and Bcl-2 changes in L1210 leukaemic cells exposed to oxidative stress. Apoptosis, 2: 529-539.

·       Przybecki Z, Filipecki M (1996) Cucumber (Cucumis sativus L.) molecular genetics. J. Appl. Genet. 37A: 58-68.

·       Motyl T, Kasterka M, Grzelkowska K, Ostrowski J, Filipecki M, Malicka E, Płoszaj T (1996) Phorbol Ester (12-O-tetradecanoylphorbol 13-acetate) Prevents Ornithine Decarboxylase Inhibition and Apoptosis in L1210 Leukemic Cells Exposed to TGF-b1. Int. J. Biochem. Cell Biol. 12: 1327-1335.

·       Wróblewski T, Filipecki MK, Malepszy S (1995) Factors influencing cucumber (Cucumis sativus L.) somatic embryogenesis. I. The crucial role of pH and nitrogen in suspension culture. Acta Soc. Bot. Pol. 3: 223-231.

·       Grzelkowska K, Motyl T, Malicka E, Ostrowski J, Trzeciak L, Filipecki MK (1995) Effect of orotic acid on TGF-b induced growth inhibition of  L1210 leukemic cells. Int. J. of Hematology. 61: 23-33.

·       Filipecki MK, Malepszy S (1994) Regulatory transkrypcji u roślin wyższych. Postępy Biologii Komórki 21: 197-208.

·       Filipecki MK, Wróblewski T, Malepszy S (1994) Regulacja aktywności genów podczas embriogenezy u roślin. Post. Biol. Komórki 21 Supl.: 43-57.

·       Filipecki MK, Przybecki Z (1994) Marker proteins of somatic embryogenesis in cucumber (Cucumis sativus L.) Genet. Polon. 35(1-2): 1-9

 

§  217 Sekwencji nukleotydowch w publicznych bazach danych: GenBank (NCBI) i EMBL (EBI)

§  15 Sekwencji białkowych w publicznych bazach danych: GenBank (NCBI) i EMBL (EBI)


[KGHiBR_logo_nowe_1 do strony katedry ]